Go to navigation

 

Det norske avdelingsstyret

Leder
Konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud
Statens vegvesen Vegdirektoratet 
Postboks 8142 Dep
0033 Oslo

Tlf: +47 905 25 157 
E-post bjorne.grimsrud@vegvesen.no

Vararepresentant 
Regionvegsjef Per Morten Lund
Statens vegvesen Region øst
Postboks 1010 Nordre Ål                    
2605  Lillehammer

Tlf: +47 952 76 397
E-post per-morten.lund@vegvesen.no 

Nestleder
Direktør Anette Aanesland
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

Tlf: +47 951 20 546
E-post: anette.aanesland@nyeveier.no

Vararepresentant
Planleggingssjef Lars Eide
Bane NOR
Postboks 4350
2308 Hamar

Tlf: +47 958 55 118
E-post: lars.eide@banenor.no

Styremedlem 
Dr.ing. Elisabeth Schjølberg
RIF
Boks 5491 Majorstuen
0305 Oslo

Tlf. +47 926 87 697
E-post: elisabeth.schjolberg@multiconsult.no

Vararepresentant
Direktør Jan Johansen
Trygg Trafikk 
Boks 277 Oslo Sentrum
0301 Oslo

Tlf. +47 905 98 730
E-post: jjohansen@tryggtrafikk.no

Styremedlem 
Avdelingsdirektør Turid Stubø Johnsen
Statens vegvesen Region øst
Østensjøveien 34
0667 Oslo

Telefon: +47  952 41 443
E-post: turid.johnsen@vegvesen.no

Vararepresentant
Avdelingsdirektør Kjetil Strand
Statens vegvesen Region midt
Postboks 2525
6404 Molde

Telefon: +47 950 86 788
e-post: kjetil.strand@vegvesen.no
 

 

Styremedlem
Avdelingssjef Rune Herdlevær

Bergen kommune

Postboks 7700

5020 Bergen

 

Telefon: +47 55 56 65 37
 E-post: Rune.Herdlevaer@bergen.kommune.no

 

 Vararepresentant
Fylkesdirektør Thomas Tvedt
Akershus fylkeskommune
Postboks 1200 Sentrum
0107 Oslo

Tlf: +47 926 01 459
E-post: Thomas.Tvedt@afk.no

Sekretær
Fagdirektør Marit Due
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep
0033 OSLO

Tlf: +47 905 30 801
E-post marit.due@vegvesen.no

Regnskapsfører
Førstekonsulent Rune Steffensen
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep
0033 OSLO

Tlf: +47 78 94 16 78
E-post: rune.steffensen@vegvesen.no