Go to navigation

Vi holder minst to ledermøter/sekretærmøter i året. I tillegg arrangerer vi hvert år et såkalt sommermøte,  der alle utvalgsmedlemmer blir invitert for å diskutere aktuelle temaer. Erfaringsutveksling mellom de ulike landene er en viktig del av ledermøter/sekretærmøter, i tillegg til i sommermøtene.