Go to navigation

Presentasjoner

Presentation av Fordon och Transporter vid kick-off inför NVF kongressperiod 2008 - 2012 i Reykjavik 4-5 sept 2008

 

Presentation av NVF-rapporten "Road wear from heavy vehicles" 

 

Var tionde dödsolycka kan gå att förebygga, presentation vid möte mellan utskottets ordf-sekr-områdesansvariga o Oslo 27 jan 2009

Var tionde dödsolycka kan gå att förebygga, referat från föredrag vid Transportforum 2009

 

Overheadbilder från NVF-seminariet "Tunga fordon och infrastruktur för säkrare trafikmiljö" vid Volvo Lastvagnar i Göteborg 2009-04-28:

Djupstudieanalys av dödsolyckor med tung lastbil, Johan Strandroth Vägverket
Passiv och aktiv säkerhet, Anna Wrige Volvo Lastvagnar
Planering av kirurgiska vägåtgärder - utifrån snabb inmätning av vägars linjeföring och skick, Johan Granlund Vectura
Transportstyrelsens roll, Birgitta Hermansson - Ylvén
Trafiksäkerhetsrevision, Varför gör vi så olika i Norden, Roger Johansson Sweco
ISO 39001 – Ny standard för ledningssystem för trafiksäkerhet, Anders Lie Vägverket
Väghållarens juridiska ansvar vid fel på vägen, Bengt Waldersten Sveriges Åkeriföretag 
 
Ett referat med foto och text ligger under Seminarier.

 

Overheadbilder från NVF-seminariet "Hordan redusere klimabelastningen fra godstransport på veg?" vid TransNova i Trondheim 2009-08-25:

Presentation av NVF Fordon och Transporter, Asbjörn Johnsen

Fler filer publiceras inom kort