Go to navigation

Förbundsstyrelsen

Nordiskt vägforum (tidigare Nordiska Vägtekniska Förbundet) leds av en förbundsstyrelse som består av ordförande, vice ordförande och sekreterare från varje lands avdelningsstyrelse. Växling av förbundsstyrelsens ordförandeskap sker vart fjärde år i samband med den nordiska vägkongressen. Förbundsstyrelsen har i tur och ordnings letts av de svenska, danska, norska och finska avdelningarna.

Under kongressperioden 1.7.2016 - 30.6.2020 leds förbundet av Sverige.

Förbundsstyrelsen beslutar om inrättande av förbundsutskott och särskilda utskott, om utskottens arbetsuppgifter och om deras arbetsordning.