Go to navigation

Svenska avdelningens stipendium för forskning och utveckling

Nordiskt Vägforums svenska avdelning delar ut stipendier för forskning och utveckling inom sina verksamhetsområden. Årligen delar vi ut stipendier på upp till 200 000 kronor. Utlysning av forskningsstipendium sker varje höst.

Nu är det möjligt att söka NVF:s stipendium för 2018

Inbjudan till forskningsstipendium 2018
 

2017 års forskningsstipendium har tilldelats:
- Göran Blomqvist, VTI. Stipendiebelopp: 200 000 kronor.

Pressmeddelande om NVF:s stipendium 2017

Senaste årens utdelade NVF-stipendier

 

Svenska avdelningens Pedagogiska pris

Nordiskt Vägforums svenska avdelning har inrättat ett Pedagogiskt pris för att belöna nytänkande och utveckling av kvaliteten i undervisnings- och lärandeprocessen inom NVF:s verksamhetsområden. Årligen delar vi ut pris på upp till 50 000 kronor. Utlysning av Pedagogiskt pris sker varje höst.

Nu är det möjligt att nominera till NVF:s Pedagogiska pris 2018

Inbjudan NVF:s Pedagogiska pris 2018

 

2017 års Pedagogiska pris har tilldelats:
- Ebrahim Parhamifar, LTH, Lunds universitet. Belopp: 50 000 kronor.

Pressmeddelande om NVF:s pedagogiska pris 2017

Artikel om Ebrahim Parhamifar i Sydsvenskan.

Utdelade Pedagogiskt pris

Svenska avdelningens stipendium för deltagande i NVF:s seminarier

NVF:s utskott genomför årligen ett antal seminarier. Nordiskt Vägforums svenska avdelning ger studenter inskrivna på universitet och högskolor möjlighet att delta i de seminarier som NVF anordnar i Sverige.
NVF ersätter kostnader för seminarieavgift, resor och eventuellt logi. Seminarierna annonseras på NVF:s hemsida, www.nvfnorden.org under Seminarier eller Kalender. Skicka ansökan till avdelningens sekretariat, nvf@vti.se