Go to navigation

Seminarier & stipendier

Svenska avdelningens stipendium för forskning och utveckling

Nordiskt Vägforums svenska avdelning delar ut stipendier för forskning och utveckling inom sina verksamhetsområden. Årligen delar vi ut stipendier på upp till 200 000 kronor. Utlysning av forskningsstipendium sker varje höst.

2016 års stipendiater är:
- Annelie Carlson, VTI, Utveckling av mätvagn för samtidig mätning av rullmotstånd, luftkvalitet och buller - förstudie om möjligheter och hinder.
- Ignacio Gonzalez, Sweco Civil, Methods for evaluating damaged bridges future condition based on monitored changes in response.
- Heiner Körnich, SMHI, Assessing environmental measurements from vehicle-based networks.
- Jonna Nyberg, VTI, Välfärdskonsekvenser för individer med indraget körkort på grund av synfältsbortfall: en kompletterande studie till FoU-projekt om testmetod för bedömning av körförmåga hos individer med synfältsdefekter.
- Jiqing Zhu, KTH, Development of a user-friendly tool for predicting storage stability of polymer modified bitumen.

Pressrelease - Pris och stipendium från NVF 2016

Senaste årens utdelade NVF-stipendier

Svenska avdelningens Pedagogiska pris

Nordiskt Vägforums svenska avdelning har inrättat ett Pedagogiskt pris för att belöna nytänkande och utveckling av kvaliteten i undervisnings- och lärandeprocessen inom NVF:s verksamhetsområden. Årligen delar vi ut pris på upp till 50 000 kronor. Utlysning av Pedagogiskt pris sker varje höst.

2016 års pedagogiska pris har tilldelats:
- Conny Svensson, Lunds Tekniska Högskola

Utdelade Pedagogiskt pris

Svenska avdelningens stipendium för deltagande i NVF:s seminarier

NVF:s utskott genomför årligen ett antal seminarier. Nordiskt Vägforums svenska avdelning ger studenter inskrivna på universitet och högskolor möjlighet att delta i de seminarier som NVF anordnar i Sverige.
NVF ersätter kostnader för seminarieavgift, resor och eventuellt logi. Seminarierna annonseras på NVF:s hemsida, www.nvfnorden.org under Seminarier eller Kalender. Skicka ansökan till avdelningens sekretariat, nvf@vti.se