Go to navigation

Svenska avdelningens stipendium för forskning och utveckling

Nordiskt Vägforums svenska avdelning delar ut stipendier för forskning och utveckling inom sina verksamhetsområden. Årligen delar vi ut stipendier på upp till 200 000 kronor. Utlysning av forskningsstipendium sker varje höst.

2018 års forskningsstipendium har tilldelats:
- Sofia Eckersten, KTH. Stipendiebelopp: 140 000 kronor.

 Pressmeddelande - NVF Stipendium 2018

 

2017 års forskningsstipendium har tilldelats:
- Göran Blomqvist, VTI. Stipendiebelopp: 200 000 kronor.

Pressmeddelande om NVF:s stipendium 2017

Senaste årens utdelade NVF-stipendier

 

Svenska avdelningens Pedagogiska pris

Nordiskt Vägforums svenska avdelning har inrättat ett Pedagogiskt pris för att belöna nytänkande och utveckling av kvaliteten i undervisnings- och lärandeprocessen inom NVF:s verksamhetsområden. Årligen delar vi ut pris på upp till 50 000 kronor. Utlysning av Pedagogiskt pris sker varje höst.

2018 års Pedagogiska pris har tilldelats:
- Anders Wengelin, tidigare KTH. Belopp: 50 000 kronor.

Pressmeddelande - NVF Pedagogiskt pris 2018

 

2017 års Pedagogiska pris har tilldelats:
- Ebrahim Parhamifar, LTH, Lunds universitet. Belopp: 50 000 kronor.

Pressmeddelande om NVF:s pedagogiska pris 2017

Artikel om Ebrahim Parhamifar i Sydsvenskan.

Utdelade Pedagogiskt pris

Svenska avdelningens stipendium för deltagande i NVF:s seminarier

NVF:s utskott genomför årligen ett antal seminarier. Nordiskt Vägforums svenska avdelning ger studenter inskrivna på universitet och högskolor möjlighet att delta i de seminarier som NVF anordnar i Sverige.
NVF ersätter kostnader för seminarieavgift, resor och eventuellt logi. Seminarierna annonseras på NVF:s hemsida, www.nvfnorden.org under Seminarier eller Kalender. Skicka ansökan till avdelningens sekretariat, nvf@vti.se