Go to navigation

Verksamhetsplan

Udvalgets virksomhedsplan er fremsendt til NVF´s bestyrelse og kan ses her:

Virksomhedsplan for Trafiksikkerhed og Transport 2016-2020