Go to navigation

Udvalgets virksomhedsplan skal revideres hvert år og godkendes af NVF´s bestyrelse. Vores udvalgs reviderede og godkendte virksomhedsplaner kan ses her:

Virksomhedsplan NVF Trafiksikkerhed og transport ver nov 2017.pdf

Virksomhedsplan for Trafiksikkerhed og Transport 2016-2020