Go to navigation

Norwegian Bridges Technical Committee arranges a workshop on corrosion protection of steel bridges. The workshop takes place 11-12 October 2011 in Kristiansund, Norway. It Include a seminar day and a technical tour. More information is at workshop brochure here.

Workshop: Korrosjonsbeskyttelse av stålkonstruksjoner

1. Velkommen – Jørn Arve Hasselø, Statens vegvesen (08.30-08.40)


2. Forvaltning av stålbruer i Region midt – Jørn Arve Hasselø, Statens vegvesen (08.40-09.00)
       a. Litt om Bruvirksomheten i Region midt
       b. Større og store stålbruer
       c. Vedlikeholdsbehov og kostnader, vedlikeholdsintervaller korrosjonsbeskyttelse stål


3. Korrosjonsbeskyttelse stål, Island – Baldvin Einarsson, EFLA (09.00-09.20)
        a. Historikk
        b. Dagens praksis, vedlikeholdssystemer og nye bruer.

        Mulig fremtidig utvikling/utfordringer


4. Korrosjonsbeskyttelse, Øresund – Lennart Emmanuelson, Øresundsforbindelsen (09.20-09.30)


5. Korrosjonsbeskyttelse på danske stålbruer – Vagn Jensen, Rambøll Danmark (09.30-10.00)
       c. Historikk
       d. Dagens praksis, vedlikeholdssystemer og nye bruer.
       e. Mulig fremtidig utvikling/utfordringer

6. Korrosjonsbeskyttelse på svenske stålbruer – Patrik Reutersward Swerea AB (10.20-10.50)
        a. Historikk
        b. Dagens praksis, vedlikeholdssystemer og nye bruer.
        c. Mulig fremtidig utvikling/utfordringer


7. Korrosjonsbeskyttelse på norske stålbruer – Reidar Klinge (10.50-11.35)
       a. Historikk
       b. Dagens praksis, vedlikeholdssystemer og nye bruer.
       c. Mulig fremtidig utvikling/utfordringer

8. Generell diskusjon, valg av korrosjonsbeskyttende system (11.35 – 12.00)
         Innledning, Ole Øystein Knudsen SINTEF

9. Forskningsprosjekter, korrosjonsbeskyttelse – Ole Øystein Knudsen SINTEF (13.00 – 13.45)
       a. Duplex-prosjektet
       b. Pulverlakk
       c. Maincoat
       d. Andre forskningsprosjekter

10. Status og underhåll av ”nya” stålbroar i Sverige – Patrik Reutersward Swerea AB (13.45 –14.30)

11. Underhåll av äldre blymønjemålade konstruktioner – Patrik Reutersward Swerea AB (14.30 –15.15)

12. FROSIO-ordningen – Arne Michelsen FROSIO (15.30 – 16.10)

13. Kontroll av utførelse, korrosjonsbeskyttende system – Bredo Berg Larssen, Inspecta (16.10 –16.55)
       a. Gjennomføring av kontrollarbeider.
       b. Erfaring fra kontrollarbeider, hvor svikter det?

14. Kort oppsummering, avslutning – Knut A. Grefstad, Statens vegvesen (16.55 – 1710)