Go to navigation

Udvalges arbejdsområde er

Vägens undergrund, uppbyggnad og dimensionering. Ekonomi och kvalitet 


Udvalget arbejder med fölgende virksomhedsområder i perioden 2008 - 2012: 

-  Dimensionering af nye veje og forstærkning, valg af forstærkningsmetoder. 
-  Livscyklusmodeller (både økonomisk- og miljøsammenhæng) 
-  Klimaændring, virkning på vejens konstruktion 
-  Asset management (tilstandsvurdering, jævnhed, bærighed....) 
-  Undersøgelse af undergrunden (metoder, problemer i hvert land etc.)