Go to navigation

NVF:s viktigaste arbetsuppgifter utförs i utskotten. Utskottsarbetet spelar en mycket viktig roll för initiativ till utveckling och forskning inom väg-, vägtrafik- och vägtransportområdena.

Under kongressperioden 2012-2016 utförs verksamheten i 16 utskott.

 

Medlemsföretagen föreslår medlemmar till utskotten som normalt utses vart fjärde år. Innevarande kongressperiod är 1/7 2012 till 30/6 2016 och som avslutas med kongressen VIA NORDICA i Trondheim i juni 2016.

 

 

Länk till utskotten

Länk till medlemsdatabasen