Go to navigation

Sverige, ledande land

Lena Erixon, Förbundsordförande
Svante Hagman, Vice ordförande 
Annelie Nylander, Förbundssekreterare
Jonas Bäck, Kommunikatör (observatörsstatus)

Danmark

Jens Jørgen Holmboe, Ordförande
Ib Enevoldsen, Vice ordförande
Marianne Worm, Sekreterare

Island

Hreinn Haraldsson, Ordförande  
Þorsteinn R. Hermannsson, Vice ordförande      
Thorir Ingason, Sekreterare

Finland

Mirja Noukka, Ordförande

Mikko Leppänen, Vice ordförande

Anne Ranta-aho, Sekreterare

Färöarna

Ewald Kjølbro, Ordförande
Jakup Jacobsen, Vice ordförande

Armgarð Steinhólm, Sekreterare            

Norge

Terje Moe Gustavsen, Ordförande
Kjell Asbjørn Næss, Vice ordförande

Marit Due Langaas, Sekreterare


Kommunikationsgruppens medlemmar:

Jonas Bäck, Sverige, Ordförande

Marianne Worm, Danmark,

Juha Stjärnstedt, Finland,

G. Pétur Matthiasson, Island,

Liv Bulling, Norge