Go to navigation

INTELLIGENT TRAFIK PÅ DIGITALE VEJE - RESUME

Afholdt den 7. marts 2011 i DGI-byen, København i samarbejde mellem NVF ITS- og IKT-udvalget

Præsentationerne fra seminaret findes her

Indledning:

At dele viden og danne netværk er en hovedingrediens i det nordiske samarbejde i Nordisk vejforum (NVF). Med denne inspiration har de to NVF udvalg IKT og ITS i fællesskab sammensat dagens program. Det er glædeligt at knap 90 kolleger fra alle de nordiske lande har valgt at prioritere dagen til at give viden og til forhåbentlig selv at blive klogere på aspekter omkring de faglige udfordringer, sagde Hans Jørgen Larsen, formand for NVF IKT udvalget ved indledningen til seminaret.

Vi er samlet for at arbejde med initiativer, som understøtter mobilitet. Samfundene er helt afhængige af et mobilt arbejdsmarked, af varelevering ”just in time” og af, at service såvel offentlig som privat fungerer effektivt. Fremkommelighed er et nøglebegreb.

Trængsel på vejnettet er en udfordring, som ikke alene kan klares med udbygning af vejnettet, men som i nogen grad kan imødegås med digitale tjenester. Udfordringerne er også 

 • trafiksikkerhed med behov for at påvirke trafikanternes adfærd til tage hensyn og til en mere hensigtsmæssig brug af vejnettet (tid og sted)
 • miljøforhold, med krav om reduktion af CO2 og NOX, partikelforurening og støjpåvirkning
 • etablering af sammenhæng mellem transportformerne – CO-modalitet
  blot for at nævne nogle få områder.

Det er en forudsætning at den nødvendige digitale infrastruktur bredt forstået, er til stede. Elementer er

 • ITS
 • Digitalt Vejnet
 • Kvalitetssikrede egenskabsdata om veje og trafik
 • Genbrug af data i andre sektorer på tværs af forvaltningsgrene
 • Samarbejde mellem det offentlige og private
 • Hensigtsmæssige forretningsmodeller

Fagområderne ITS og Digitale Vejnet har mange berøringsflader og i fællesskab mange anvendelsesområder, bl.a. at give bedre grundlag for trafikantservice og transportplanlægning, at medvirke til at mindske trængslen og i det hele taget at sikre bedre muligheder for mobilitet. Det er den faglige hovedudfordring og fokus for dagens seminar. At dele viden og at danne netværk er formålet med at være samlet – velkommen!

Afslutning:

Det har været en fornøjelse at lytte til indlæg og diskussioner, sagde Per Hedelund, formand for NVF ITS Danmark, ved afslutning på seminaret. Vi har i dag hørt fra de nordiske lande, hvor langt de hver især er kommet med de digitale vejnet. Vi erfarede, at Norge og Sverige er kommet meget langt og arbejder med store budgetter, og at Finland og Danmark er undervejs.

Fra ITS fagområdet ønskede ITS Danmark handling her og nu og pointerede, at det er bedre at komme i gang med få, men kvalificerede data i stedet for et stort og ambitiøst system, og det danske Vejdirektorat ønskede en fælles platform, hvorpå kommercielle applikationer kan bygges.

Det var særdeles interessant at høre om undersøgelser fra Sverige, hvor trafikanterne følte de mange meldinger om vejarbejder overflødige, men i stedet ønskede sig kø-meldinger, som til gengæld er begrænsede i TMC systemet.

Fra det norske Vejdirektorat blev givet et kvalificeret indblik i ønskerne til et digitalt vejnet om 5 – 10 år. Dansk Transport og Logistik præsenterede vognmændenes behov og pointerede, at transport systemerne skal kunne tale sammen – gerne på EU-plan.

Fra IT & Telestyrelsen i Danmark hørte vi om kravet til åbne systemer, og at tilgængelighed til data for alle bør være et krav.

Navteq er kommet langt på kortsiden, men ser fortsat store udfordringer. Bl.a. er det er svært at få overblik over, hvor langt kommunerne er kommet med dataopdateringerne, ligesom der er forskelle på specifikationer mellem kommunerne.

Som det faglige højdepunkt sluttede Paul Potters fra ITS Holland af og præsenterede Hollands status på det digitale vejnet. Den viste - ikke overraskende - at man er kommet meget langt i Holland.

I Holland har man haft store trafikale udfordringer i mange år, men Paul Potters præsenterede med al tydelighed, at man anvender ITS på en forbilledlig måde som et effektivt værktøj til at øge fremkommeligheden, reducere udledningen af giftstoffer til miljøet samt til at øge trafiksikkerheden.