Go to navigation

Livscyklusvurdering (LCA) (Island)

 

Gruppens leder: Harpa Birgisdóttir

 

Arbejdsgruppens medlemmer

·         Danmark;         Mads Jegsen

·         Finland;            Terhi Pellinen, Harri Tanska

·         Island;              Harpa Birgisdottir, Ingunn Sæmundsdottir

·         Norge;              En person ved SINTEF

·         Sverige;           Robert Karlsson, Peter Ekdahl, Nils Ulmgren

 

Projektets definition:

Livscyklusvurderinger er en metode til at vurdere ressourceforbrug og miljøpåvirkninger for et produkt i hele produktets livscyklus. Fordelen ved dette er at således sikres at miljøindsatsen koncentreres hvor det giver størst mulig miljømæssig gevinst.

Formålet med projektet er at fokusere på hvorledes LCA kan anvendes til at give information omkring miljøpåvirkninger der kan relateres til vejens konstruktion, hvorledes miljøforholdene ændres ved forskellige ændringer af vejens konstruktion og hvordan en god kvalitet for vejens konstruktion påvirker miljøet. Vi vil forsøge at integrere livscyklustankegangen i udvalgets øvrige emner (f.eks. dimensionering/forstærkningsmetoder) og forsøge at sammenligne miljømæssige resultater (LCA) med økonomiske resultater (LCC). Vi vil endvidere forsøge at indhente erfaringer omkring LCA som et beslutningsværktøj indenfor vejbygning, dvs. at der med LCA bliver tilføjet en ekstra dimension til øvrige fundamentale beslutningsgrundlag, som f.eks. teknologi og økonomi, ved valg af vejens konstruktion.

Livscyklusvurderinger er et emne som bliver fokuseret på i flere NVF udvalg i denne periode. Derfor vil der også i dette projekt blive lagt vægt på at fokusere på videnformidling om LCA til andre udvalg i NVF, samt samarbejde med de udvalg som allerede har sat LCA på dagsorden (bl.a. belægninger, udformning af veje og gader, miljø og fordon og transporter).