Go to navigation

Bridge Conference 2009:

Framtidens broar och brobyggare
31 augusti – 1 september 2009

Program

Præsentationer:

Block 1 Framtidens Brobyggare
Framtidens brobyggare Prof. Håkan Sundqvist, KTH, Sverige
The future bridge builders – modern education of engineers Professor Per Goltermann, DTU, Danmark 
Vad kan ingenjören lära sig av Paris Hilton Rikhardur Kristjansson, IAV, Island
Block 2 Framtidens Broar
Industriellt brobyggande Tkn. Dr. Peter Harryson, Vägverket, Sverige
”State of the art” inom broar och vägen vidare Svein-Erik Jakobsen, Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS, Norge 
Framtidens övervakning av broar Hans Borg, Leica, Sverige 
Present and future trends in bridge simulations Risto Kiviluoma, WSP, Finland 
Livcykelfrågor i valet av brolösning Matti Piispanen, Finnish Road Administration 
5D Bridge - Finnish bridge BIM Timo Tirkkonen, Finnish Road Administration
Block 3 Hur kommer vi över älven 
Framtidens broar över vatten Henrik Elgaard Jensen, Cowi, Danmark 
Ny förbindelse som ersättning för Götälvbron Max Falk, Sverige 
Hardangerbron (ny hängbro över Hardangerfjorden). Siv. ing. Kristian Berntsen, Statens vegvesen, Norge 
Bro över Umeälven Sebastian Hollerman, Bilfinger&Berger