Go to navigation

Bli medlem

Ett medlemskap i NVF ger tillgång till goda kontakter mellan brukare, beställare, forskare, konsulter och entreprenörer. Det nordiska samarbetet med sin anknytning till ett internationellt kontaktnät är ett forum för att kunna hämta kunskap och information på ett effektivt sätt. Företag och organisationer som är medlemmar i NVF har möjlighet att nominera kandidater till utskotten.

 

Hur blir man medlem i NVF:s finska avdelning?

Kontakta finska avdelningens sekreterare och ansök om medlemskap i Nordiskt vägforums finska avdelning.

NVF:s finska avdelning kan godkänna som medlem

a) registrerade föreningar eller samfund med intresse i väg- och trafikteknik
b) företag inom väg- och trafiktekniksbranschen
c) privata personer som vill befrämja föreningens syften

Föreningens medlemmar är skyldiga att årligen betala medlemsavgift, beloppet bestäms av årsmötet.

Medlemsavgifter/år

Företag
- Små ( 10 milj. € omsättning) 350 €
- Stora (> 10 milj. € omsättning) 550 €

Föreningar, stiftelser, förbund, myndigheter
- Små ( 10 anställda) 200 €
- Stora (>10 anställda) 400 €

Kommuner och städer
- Små ( 100 000 invånare) 200€
- Suuret (> 100 000 invånare) 400 €

Personmedlemmar 15 €

Hur blir man medlem i ett utskott?