Go to navigation

Bli medlem

Ett medlemskap i NVF ger tillgång till goda kontakter mellan brukare, beställare, forskare, konsulter och entreprenörer. Det nordiska samarbetet med sin anknytning till ett internationellt kontaktnät är ett forum för att kunna hämta kunskap och information på ett effektivt sätt. Företag och organisationer som är medlemmar i NVF har möjlighet att nominera kandidater till utskotten.

Hur blir man medlem i NVF:s finska avdelning?
Kontakta finska avdelningens sekreterare och ansök om medlemskap i Nordiskt vägforums finska avdelning.

NVF:s finska avdelning kan godkänna som medlem
         
a) registrerade föreningar eller samfund med intresse i väg- och trafikteknik
        b) företag inom väg- och trafiktekniksbranschen
        c) privata personer som vill befrämja föreningens syften

Föreningens medlemmar är skyldiga att årligen betala medlemsavgift, beloppet bestäms av årsmötet.

 

Jäsenyys PTL:ssä antaa mahdollisuuden solmia hyviä kontakteja niin tienkäyttäjiin ja tilaajapuoleen kuin tutkijoihin, konsultteihin ja urakoitsijoihinkin. Pohjoismainen yhteistyö ja sen kytkökset kansainväliseen kontaktiverkostoon tarjoaa hyvän foorumin tehokkaalle tiedonsaannille ja -jaolle. Liiton läsenyritykset ja -organisaatiot voivat tehostaa verkoston antamaa hyötyä ehdottamalla jäseniä liiton jaostoihin.

Miten voi liittyä Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumiin?
Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumin Suomen osaston jäsenyyshakemukset lähetetään sähköpostitse PTL:n Suomen osaston sihteerille.

PTL:n Suomen osasto voi hyväksyä jäsenekseen
            a) tie- ja liikennetekniikasta kiinnostuneet rekisteröidyt yhdistykset ja yhteisöt
            b) tie- ja liikennetekniikan alalla liiketoimintaa harjoittavat yhteisöt
            c) yksityiset henkilöt, jotka haluavat edistää yhdistyksen tarkoitusta

Yhdistyksen jäsenet ovat velvollisia maksamaan vuosittaisen jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous määrää.

Jäsenmaksu/vuosi
Medlemsavgifter/år

Yritykset Företag
10 milj. € liikevaihto omsättning 350 €
> 10 milj. € liikevaihto omsättning 550 €

Yhdistykset, säätiöt, liitot, virastot Föreningar, stiftelser, förbund, myndigheter
< 10 toimihenkilöä anställda 200 €
> 10 toimihenkilöä anställda 400e

Kunnat ja kaupungit Kommuner och städer
< 100 000 asukasta invånare 200 €
> 100 000 asukasta invånare 400 €

Henkilöjäsenet Personmedlemmar
15 €