Go to navigation

 

Nordiskt Vägforums svenska avdelning

NVF:s svenska avdelning leds av en styrelse med representanter för företag och myndigheter som verkar inom NVF:s område och verkar för utveckling och samarbete, med de nordiska länderna inom väg-, vägtrafik- och vägtransportsektorerna.

 Den svenska avdelningsstyrelsen

NVF:s sekretariat:
NVF
c/o VTI
581 95  Linköping

Sekretariatsstöd: Jenny Gardelin
e-post: nvf@vti.se
tel: 013-20 40 12

NVF:s organisationsnummer: 802003-7605