Go to navigation

Ansökningsblankett

Medlemskap i den svenska avdelningen

Ett medlemskap i NVF ger tillgång till goda kontakter mellan brukare, beställare, forskare, konsulter och entreprenörer.

Det nordiska samarbetet med sin anknytning till ett internationellt kontaktnät är ett forum för att kunna hämta kunskap och information på ett effektivt sätt. Företag och organisationer som är medlemmar i NVF, har möjlighet att nominera kandidater till utskotten. De får också tillgång till NVFs alla publikationer samt har möjlighet att delta i seminarier och konferenser.

NVFs medlemmar är såväl offentliga institutioner och myndigheter som privata företag, organisationer med anknytning till väg- och trafiksektorn. Även privatpersoner kan vara medlemmar i NVF.

Medlemskategorier

Medlems-
kategori
Beskrivning   Medlemsavgift / år 
 A
 • Stora företag och statliga verk med en omsättning
  som överstiger 1 miljard kronor per år.
   

 10 000 kr

 B
 • Medelstora företag och statliga verk med en omsättning
  av 100 miljoner - 1 miljard kronor / år.
 • Myndigheter och förvaltningar i kommuner med fler än
  100 000 invånare.

 5 000 kr

 C
 • Universitet, högskolor och forskningsinstitut.
 • Organisationer.
 • Övriga företag och statliga verk.
 • Myndigheter och förvaltningar i kommuner med färre än
  100 000 invånare.
   

 2 000 kr

 D
 • Tekniska gymnasier och övriga utbildningsanstalter.

 1 000 kr

 E
 • Enskilda medlemmar

100 kr