Go to navigation

Publikationer från NVF utskott Fordon och transporter  

nullHögkapacitetsfordon, Infrastruktur och Trafiksäkerhet, NVF Rapport 01 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vägars bärighet nära vägkanten - Nordisk metod för objektiv värdering, NVF rapport 04 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunga fordon och infrastruktur för säkrare trafik, NVF report 2 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calibration of roller brake testers transmission and use of reference brake force, NVF report 1 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan redusere klimabelastningen ved bruk av tunge kjöretöy til transport, NVF report 4 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brake performance on heavy vehicles, rapport från temadag i Oslo, NVF publication 1 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Road wear from heavy vehicles, NVF publication 8 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vehicle combinations based on the modular concept, NVF publication 1 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontroll av bremser på tunge kjoretoy i Norden, NVF publication 2 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodisk kontroll av motorkjoretoy i Norden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Harmonisering av vissa mått- och viktbestämmelser, NVF publication 1 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipment for Efficient Cargo Securing and Ferry Fastening of Vehicles, NVF publication 4 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarium år 2000 på tema Vägar och tunga transporter - växelverkan mellan väg och fordon, NVF publication 1_2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterade publikationer från andra utgivare

Health Issues Raised by Poorly Maintained Road Networks, Roadex publication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rätt Lastade Fordon, Sveriges Åkeriföretag rapport 2007:2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunga fordons däckanvändning - Effekter vid is/snöväglag, VTI Medd 808

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Krav på snökedjor på tunga fordon?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olyckor, incidenter och tillbud med framdäck på tunga lastbilar, SÅ rapport 2002:1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förebygg däckexplosioner, SÅ rapport 2003:5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bra bromsar på tunga fordon, SÅ rapport 2005:1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bättre bromsfunktion på tunga fordon, SÅ rapport 2005:2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

European Best Practise Guidelines on Cargo Securing for Road Transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 European Modular System for road freight transport - experiences and possibilities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Report on 60-t vehicles, CEDR 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effects of adapting the rules on weights and dimensions of heavy commercial vehicles as established within Directive 96/53/EC, Final report 2009-01 DG TREN 


Optimalt däckval för tunga fordon, Rapport 1989-5.pdf