Go to navigation

Stadsutveckling – problem, utmaningar och några lösningar
8 oktober / Stockholm
Arrangör: NVF:s udskott Transport i städer
NordBalt Seminar: Restructuring of road administrations: responding to future challenges.
18 - 19 september /Liepaja, Lettland
Arrangör: BRA Lettland
Via Nordica 2008 
9 - 11 juni /Helsingfors, Finland
Arrangör: NVF
NordBalt Seminar: Road Show - Handicap Issues 
9 April/Vilnius, Lithuania
Arranged by: NRA Theme Group B Handicap Issues
& BRA 
NordBalt Seminar: Symposium on Pavement Design and Performance Indicators
13-14 februar i Oslo
Arrangeret af NVF 34 Vejens konstruktion.
Felles krav til HMS-arbeidet på entrepriser for veg- og jernbaneetatene i Norden 
12.-13. februar/Tromsø, Norge
Arrangör: NVF 31 Vägbyggning
och GNA
NordBalt Seminar: Traffic Safety
7 - 8 February/Riga, Latvia
Arranged by: NRA TC 52 Road Safety
& BRA 
 Vinterväghållning och miljö
7 februari/Stockholm, Sverige
Arrangörer:
NVF 41 Drift och underhåll av vägar och gator och NVF 51 Miljö
 Kvalitet - för vem?
24 januari/Solna, Sverige
Arrangör:
NVF 33 Beläggningar