Go to navigation

Seminar i Tusby Finland 19. - 20. october

Omorganisation och strategi: Var är den röda tråden?

Om seminariet

NORDSTRATT

  

  Välkomst-hälsning Rita Piirainen, Vägchef i Nylands distrikt och NVF-utskottets förra ledande ordförande
 Inlägg 1 När Vägförvaltningen försvinner, hur går det med den strategiska planeringen? / Eeva Linkama, Kommunikationsministeriet, Finland,  kommentar Jarkko Niittymäki, Ramboll, Finland
 Inlägg 2 Det nya Trafikverket kom och produktionen gick - nya konstellationer i Sverige / Janeric Reyier, Vägverket, Sverige
 Inlägg 3 Danmarks kommunreform skapade ett dubbelt så stort Vejdirektorat - hur går det sen? / Jens Kjærgaard , Vejdirektoratet, Danmark
 Inlägg 4 Nasjonal Transportplan i Norge, har den samlat transportslagens krafter? / Jan Fredrik Lund, Vegdirektoratet, Norge
 Inlägg 5 Hur blir det med kopplingen mellan transportsystemplanering och markplanering i Finland när vägdistrikten blir en del av regionförvaltningen? / Olav Jern, Österbottens förbund och Kvarkens kommunikationsgrupp, Finland
 Inlägg 6 Betyder det någonting att fylkena tar över ansvaret för stora delar av vägnätet i Norge? / Siri Ulvin, Maskinentreprenørenes Forbund, Norge
 Inlägg 7 En helhetssyn på strategisk planering : alla transportslag - hela utbudet, men vem svarar för efterfrågan? / Göran Cars, KTH, Sverige
 Slutdiskussion Strategisk planering som säkrar en robust samarbetsstrategi