Go to navigation

I version 3.0 har idékatalogen kompletterats med knutpunkter/bytespunkter, ramper/trappor/hissar, möbler/möblering, en uppdatering av kapitlet om planering samt i bilaga en jämförande sammanställning.

Idékatalogen version 3: Del 1, Del 2, Bilaga

Nu finns en utökad version av Idékatalogen med exempel på universell utformning. Förutom övergångsställen presenteras ledstråk och busshållplatser.