Go to navigation

Tunnlar

Tunnelutvalget er organisert i tre arbeidsgrupper:

AG 1 Effektiv tunneldriving

AG 2 Tunnelsikkerhet

AG 3 Drift og vedlikehold


Leder for arbeidsgruppene:

AG 1: Kjell Windelhed

AG 2: Jonas Spartan

AG 3: Ulf Malmros