Go to navigation

Finska styrelsen

Suomen osaston jäsenyritykset/-yhdistykset
Finska avdelningens styrelse består av följande medlemmar (suppleanter):

 

Jäsen
Medlem

Organisaatio Organisation         Varajäsen
 Ersättare
 
Organisaatio
 Organisation

Ylijohtaja
Överdirektör
Mirja Noukka
puheenjohtaja
ordförande  
Väylävirasto Trafikledsverket
        Johtaja
Direktör
Magnus Nygård 
Väylävirasto Tafikledsverket
 
Johtaja
Direktör
Mikko Leppänen
varapuheenjohtaja
vice ordförande
Ramboll Finland Oy
        Toimitusjohtaja
Verkst. direktör 

Helena Soimakallio 
SKOL ry
Asiantuntija
Specialist
Anne Ranta-aho, sihteeri
sekreterare
Väylävirasto Trafikledsverket

        Toimitusjohtaja
Verkst. direktör
Nina Raitanen
Suomen tieyhdistys Vägföreningen

 
Yksikön johtaja
Enhets chef
Ville Alatyppö

Helsingin kaupunki
           
        Maakuntajohtaja
Landskapsdirektör
Esa Halme


Pirkanmaan liitto
Birkalands förbund


Toimitusjohtaja
Verkst. direktör
Juha Jääskelä
Arctic Machine Oy
        Myyntijohtaja
Exportdirektör
Janne Mäkipää
Arctic Machine Oy

Hallituksen puheenjohtaja
Ordförande i styrelsen
Kristian Appel
 
Traficon Ab 
             
        Johtava asiantuntija
Ledande specialist Aarno Valkeisenmäki
Destia Oy

 
Johtava tutkija
Ledande forskare
Harri Peltola
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
        Professori
Professor
Heikki Liimatainen
Tampereen Yliopisto

Universitet i Tammerfors

Liikenteenhallintapäällikkö
Chef för trafikstyrning
Johanna Nyberg

Espoon kaupunki
Esbo stad

        Toiminnanjohtaja
Verks. direktör
Marko Forsblom

ITS-Finland
Toimitusjohtaja
Verkst. direktör
Markku Henttinen        
Suomen Logistiikkayhdistys ry                    Toimitusjohtaja
Verks. direktör
Pekka Aaltonen
Logistiikkayritysten Liitto ry
Johtaja
Verk. direktör
Paavo Syrjö
Infra ry
        Toimitusjohtaja
Verkst. direktör
Heikki Jämsä
Infra ry 
Toimitusjohtaja
Verks. direktör
Marko Sallinen
Nynas Oy

        Kehitysjohtaja
Utvecklingschef
 
Pia Rämö
Destia Oy

Järjestöpäällikkö
Organisationschef
Jari Pietilä
SKAL rf 
           
        Viestintäpäällikkö
 Kommunikationschef
 Jukka Tolvanen
Autoliitto ry


Avdelningschef
Niklas Karlman
Ahvenanmaan maakuntahallitus
Ålands landskapsregering