Go to navigation

Finska styrelsen

Suomen osaston jäsenyritykset/-yhdistykset
Finska avdelningens styrelse består av följande medlemmar (suppleanter):

 

Jäsen
Medlem

Organisaatio Organisation         Varajäsen
Ersättare
 
Organisaatio
Organisation

Ylijohtaja
Överdirektör
Rami Metsäpelto
puheenjohtaja
ordförande  
Liikennevirasto Trafikverket
        Johtaja
Direktör
Matti levomäki 
Liikennevirasto Tafikverket
 
Johtaja
Direktör
Mikko Leppänen
varapuheenjohtaja
vice ordförande
 Ramboll Finland Oy
        Toimitusjohtaja
Verkst. direktör 

Matti Mannonen 
SKOL ry
Asiantuntija
Specialist
Anne Ranta-aho, sihteeri
sekreterare
Liikennevirasto Trafikverket

        Toimitusjohtaja
Verkst. direktör
Nina Raitanen
Suomen tieyhdistys Vägföreningen

 
Yksikön johtaja
Enhets chef
Ville Alatyppö

Helsingin kaupunki
Helsingfors stad
          
       

Maakuntajohtaja
Landskapsdirektör
Esa Halme

Pirkanmaan liitto
Birkalands förbund

Toimitusjohtaja
Verkst. direktör
Juha Jääskelä
Arctic Machine Oy
        Myyntijohtaja
Exportdirektör
Janne Mäkipää
Arctic Machine Oy

Hallituksen puheenjohtaja
Ordförande i styrelsen
Kristian Appel
 
Traficon Ab
            
        Johtava asiantuntija
Ledande specialist Aarno Valkeisenmäki
Destia Oy

 
Johtava tutkija
Ledande forskare
Harri Peltola
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
        Professori
Professor
Heikki Liimatainen

Tampereen teknillinen Yliopisto Verne

Tekniska Universitet i Tammerfors Verne

Liikenteenhallintapäällikkö
Chef för trafikstyrning
Johanna Nyber

Espoon kaupunki
Esbo stad

        Toiminnanjohtaja
Verks. direktör
Marko Forsblom

ITS-Finland
Toimitusjohtaja
Verkst. direktör
Markku Henttinen        
Suomen Logistiikkayhdistys ry                    Toimitusjohtaja
Verks. direktör
Pekka Aaltonen
Logistiikkayritysten Liitto ry
Johtaja
Direktör
Heikki Jämsä
Infra ry
        Toimitusjohtaja
Verkst. direktör
Paavo Syrjö
Infra ry 
Kehitysjohtaja
Utvecklingschef

Pia Rämö
Destia Oy

        Toimitusjohtaja
Verkst. direktör
 
Marko Sallinen
Nynas Oy
Järjestöpäällikkö
Organisationschef
Jari Pietilä
SKAL rf
           
        Viestintäpäällikkö
Kommunikationschef
Jukka Tolvanen
Autoliitto ry


Avdelningschef
Niklas Karlman
Ahvenanmaan maakuntahallitus
Ålands landskapsregering