Go to navigation

Finska styrelsen

Suomen osaston jäsenyritykset/-yhdistykset
Finska avdelningens styrelse består av följande medlemmar (suppleanter):

 

Jäsen
 Medlem

Organisaatio Organisation    Varajäsen
  Ersättare
 
Organisaatio
  Organisation

Tieliikennejohtaja
Chef för vägtrafik
Pekka Rajala
puheenjohtaja
ordförande  
Väylävirasto Trafikledsverket
    Johtaja
Direktör
Magnus Nygård 
Väylävirasto Tafikledsverket
 
Johtaja
Direktör
Mikko Leppänen
varapuheenjohtaja
vice ordförande
Ramboll Finland Oy
    Toimitusjohtaja
Verkst. direktör 

Helena Soimakallio 
SKOL ry
Asiantuntija
Specialist
Anne Ranta-aho, sihteeri
sekreterare
Väylävirasto Trafikledsverket

    Toimitusjohtaja
Verkst. direktör
Nina Raitanen
Suomen tieyhdistys Vägföreningen

 
Yksikön johtaja
Enhets chef
Ville Alatyppö

Helsingin kaupunki
           
    Maakuntajohtaja
Landskapsdirektör
Esa Halme


Pirkanmaan liitto
Birkalands förbund


Toimitusjohtaja
Verkst. direktör
Juha Jääskelä
Arctic Machine Oy
    Myyntijohtaja
Exportdirektör
Janne Mäkipää
Arctic Machine Oy

Hallituksen puheenjohtaja
Ordförande i styrelsen
Kristian Appel
 
Traficon Ab 
             
    Johtava asiantuntija
Ledande specialist Aarno Valkeisenmäki
Destia Oy

 
Johtava tutkija
Ledande forskare
Harri Peltola
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
    Professori
Professor
Heikki Liimatainen
Tampereen Yliopisto

Universitet i Tammerfors

Liikenteenhallintapäällikkö
 Chef för trafikstyrning
 Johanna Nyberg

Espoon kaupunki
 Esbo stad

    Toiminnanjohtaja
Verks. direktör
Marko Forsblom

ITS-Finland
Toimitusjohtaja
Verkst. direktör
Peka Aaltonen        
Logistiikkayritysten Liitto ry
    Toimitusjohtaja
Verks. direktör
Markku Henttinen

Suomen Osto ja Logistiikkayhdistys LOGY ry 
Johtaja
Verk. direktör
Paavo Syrjö
Infra ry
    Toimitusjohtaja
Verkst. direktör
Heikki Jämsä
Infra ry 
Toimitusjohtaja
Verks. direktör
Marko Sallinen
Nynas Oy

    Kehitysjohtaja
Utvecklingschef
 
Pia Rämö
Destia Oy

Edunavlvontajohtaja
Chef för intressebevakning
Ari Herrala
SKAL rf 
           
    Viestintäpäällikkö
Kommunikationschef
Jukka Tolvanen
Autoliitto ry


Avdelningschef
Niklas Karlman
Ahvenanmaan maakuntahallitus
 Ålands landskapsregering