Go to navigation


Smart mobility services and intelligent infrastructure


On behalf of the chairs of the NVF committees and BRA we are pleased  to inform you on joint NVF seminar on 3-4 April 2019 in Helsinki,  Finland. 

Save the days in your calendar for the two days seminar with a  main topic of Smart Mobility Services and Intelligent Infrastructure. Seminar’s sub-themes have been planned  in collaboration with the NVF  committees.

The seminar will be held on 3rd of April in Finlandia Hall in Helsinki. Seminar continues 4th of April with excursions and committee meetings.

Seminar’s official language is English, men vi är glada att höra nordiska språket! 

Seminar Agenda: NVF_BRA_seminar 2019_program.pdf

Excursions: 

  1.  1. Route planner navigation challenge.pdf
  2.  2. Regional mobility platform in action.pdf

Songs:

  1.    1. Sånghäfte_Seminar_2019_Helsinki.pdf
  2.    2. NVF songs 2010.pdf

Registration by 3.4.2019: https://ssl.eventilla.com/smartmobility/EN


____________________________-

 

Varje verksamhetsår, med start 2017, arrangeras två utskottsmöten där hela utskottet samlas. Detta ger varje utskottsmedlem möjlighet till två fysiska aktiviteter per år. Som komplement till dessa fysiska möten arrangeras även 2-3 digitala möten, så kallade webinars.

 Som komplement till dessa fysiska möten arrangeras även 2-3 digitala möten, så kallade webinars.

Preliminärt gäller följande:

Tid
Typ
Deltema nr
    Innehåll

Plats
Ansvar
 
31.08.16
Ordförande-Sekreterare
Verksamhetsplan
SE, Lund
John/Jimmy
24.10.16
Konstituerande möte
Konstituering av styrelse, information om VP etc.
Skype
John/Jimmy
20-21 mars 2017
Utskottsmöte
Uppstart, teman, trender
SE, Stockholm
John/Jimmy
25-26 oktober 2017
Utskottsmöte
Mobilitet i den goda staden 
Omställning i städer/bil/människa/
markanvändning/trafiksäkerhet


DK, Odense
Mia/Peter
Vinter 17/18
Webinar
 
Skype
 
30-31 maj 2018
Utskottsmöte
Den resursstarka och resurssnåla staden
(Strategisk planering /Samhällsekonomi/
modeller/verktyg (stad)/måluppfyllelse/)
IS, Reykjavik
 
13-14 november 2018
Utskottsmöte
Städer i nätverk och regionförstoring 
(nationellt/regionalt)/
flera trafikslag/InterCity
NO, Oslo
Helga/Håkon
Vinter 18/19
Webinar
 
Skype
 
Vår 2019
Utskottsmöte
Människa – teknik - organisation
Digitalisering/automatisering 
(MoS)/jämställdhet/trafikantens behov/
Stadsutveckling/infrastruktur/transporter/
smart cities
FI, Helsingfors
Marek
Höst 2019
Utskottsmöte
Trendbrott och politiska beslut
Transportpolitik/kommun/
sammanhängade stad/nollväxtmål/
NO, Stavanger
Line/Kjetil
Vinter 19/20
Webinar
 
Skype
 
Vår 2020
Ev
Planering för Via Nordica
 
 

 

*slutgiltig fördelning interna/öppna seminarier avgörs senare; också blandade former används i samarbete med övriga intresserade organisatörer