Go to navigation

Seminarier

Varje verksamhetsår, med start 2017, arrangeras ett utskottsmöte där hela utskottet samlas. I tillägg till det arrangerar även respektive arbetsgrupp 1 möte per år, vilket ger varje utskottsmedlem möjlighet till 2 fysiska aktiviteter per år.

Som komplement till dessa fysiska möten arrangeras även 2-3 digitala möten, så kallade webinars.

En tidplan publiceras vid ett senare tillfälle.