Go to navigation

Seminarier

Nordisk Trafiksikkerhedsforum 2017

Årsmøde for udvalg Trafiksikkerhed og Transport

Nu har vi åbnet/öppnar vi tilmelding/anmälan til årsmøde og Nordisk Trafiksikkerhedsforum 2017! 

Nedenfor kan du se programmet. Ændringer kan forekomme.  

Gå ind på linket og tilmeld dig. Det er stadigvæk/fortfarande muligt: 

http://www.vej-eu.dk/Kursus.aspx?Eval=0&DID=0&Art=A&Kursusnr=176319

Problem med tilmelding? Kontakt:

Anne Eriksson agke@vd.dk tlf: +45 72 44 34 62

Betina Kragh Flansmose  bkf_k@vej-eu.dk


Årsmøde (kun/bara for NVF Trafiksikkerhed og Transport)

Tirsdag 26 september

14.00 Ankomst til hotel Richmond i København. Udvalgets arbejdsgrupper mødes hver for sig og er ansvarlige for eget program. Mødelokaler på hotellet og mulighed for at planlægge besigtigelser/befaringer/studiebesök.

18.00 Hele udvalget mødes til fælles/gemensamt arrangement og aftensmad/middag.

Onsdag 27 september

9.00 – 12.00 Årsmøde for NVF udvalg for trafiksikkerhed og transport

 

Nordisk Trafiksikkerhedsforum 2017, åbent for alle

Præsentationer på skandinavisk og engelsk (ingen tolkning) 

Onsdag 27 september 

12.00-13.00       Frokost/Lunch

13.00-14.10      Velkommen til Nordisk Trafiksikkerhedsforum 2017

                          Status for ulykkesudviklingen i Norden, Anne  Eriksson, Vejdirektoratet, DK

                          0-vision i Københavns kommune, Søren Troels Berg,  Kbh Kommune, DK

                          Mobilitet til fots- attraktiv og sikker samtidig? Helge  Hillnhutter, Analysestrategi, NO

14.10-14.25      Strække-ben-pause

14.25-15.25     Dødsulykker i gangfelt i Norge 2005-2015, Svein  Ringen, Statens Vejvesen, NO

                          Introduction to autonomous vehicles, Suzanne  Andersson/Karin Hassner, SE

                          Autonomous vehicles, state of the art, Isabelle  Roche-Cerasi, Sintef, NO

15.25-15.55     Kaffepause

15.55-16.35     Human adaptation to automated road traffic, Hanna  Strömmer, Trafi, FIN

                          User perspective of self driving last-mile busses and  passenger cars in Finland, Markus Pöllänen,  Tammerfors tekn. Universitet, FIN

16.35-16.50      Strække-ben-pause

16.50-17.30      Minimum request for automatic cars (road marks),  Gunnar Strøm, Norskilt AS, NO

                          Road safety and autonomous cars - Opportunities  and threats. Panel discussion, Karin/Suzanne, SE


Aften                  Social aften med middag

   

Torsdag 28 september                        

                           

8.30-9.30          TS-kampagner i Norden,  Terje Olav Hafell, Statens  Vejvesen, NO

                          Trafikkultur på Færøyene i lys av TS-kampanjer,  arbejdsgruppe Trafikantadfærd og påvirkning

                          Vad jobbar man med i PIARC i trafiksäkerhet, Jaakko  Klang, Egentliga Finland, FIN

9.30-9.45          Strække-ben-pause

9.45-10.45        Strategi för arbetsrelaterade trafikolyckor, Joakim  Bessfelt, Skanska, SE

                          Dybdeanalyser af alvorlige ulykker med lastbiler,  Rikke Rysgaard, Havarikommissionen, DK

                          Højresvingsulykker, analyse af 200 ulykker, Winnie  Hansen, Vejdirektoratet, DK

10.45-11.15      Kaffepause - besøg en sikker  Mercedeslastbil, Finn  Bjerremand, DTL,DK

11.15-12.15      Ny kunskap om olyckor med lastbilar, Jesper Sandin,  VTI, SE

                          Analysis of video-recordings of truck-bicycle  encounters in Trondheim, Petr Pokorny, NTNU, NO

                          Tunga lastbilar och vägräcken, Johan Granlund, WSP,  SE

12.15-12.25      Strække-ben-pause

12.25-13.00      Forbedret undervisning af lastbilsførere, Rådet for  sikker trafik, DK

                          Opsamling og afslutning

13.00-14.00       Frokost/Lunch och farvel