Go to navigation

 

 

Årsmøte 7. mars 2019

Årsberetning 5. mars 2018 - 7. mars 2019
NVF Protokoll årsmøte 2019

Foredrag:
Framtidas Statens vegvesen og NVF etter 2020


Årsmøte 5. mars 2018
Årsberetning 24. april  2017- 5. mars 2018
Protokoll

Årsmøte 24. april 2017
Årsberetning 8. mars 2016 - 24. april 2017
Protokoll
Se foredrag Stortingsmelding om NTP 2018-2029 av Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen 


Årsmøte 8. mars 2016
Årsberetning 16. mars 2015 - 8. mars 2016
Protokoll
Se foredrag Nye Veier AS av Ingrid Dahl Hovland og NTP 2018 - 2029 Plangrunnlag av Terje Moe Gustavsen


Årsmøte 16. mars 2015
Årsberetning 5. mars 2014 - 16. mars 2015

Protokoll
Se foredrag Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet av Hans Silborn


Årsmøte 5. mars 2014
Årsberetning 4. april - 5. mars 2014
Protokoll
Se foredrag - Norsk samferdselspolitikk av Bård Hoksrud

Årsmøte 4. april 2013
Årsberetning 12. mars 2012 - 4. april 2013
Protokoll
Se foredrag - Nasjonal gåstrategi av Guro Berge og Dieselpersonbil i Norge av Erik Figenbaum

Årsmøte 12. mars 2012
Årsberetning 1. mars 2011 - 12. mars 2012
Protokoll
Se foredrag NTP forslag alle transportformer av vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Årsmøte 1. mars 2011
Årsberetning 3. mars 2010 – 1. mars 2011
Protokoll
Se foredrag ”Vegutbygging og kulturminner – tidlig, og tydelig, bedre og billigere avklaring” av riksantikvar Jørn Holme

Årsmøte 3. mars 2010
Årsberetning 4. mars 2009 – 3. mars 2010
Protokoll
Se foredrag "Klimakur 2020 - utrednng fa Etatsgruppen" av Alice Gaustad og Wenche Kirkeby

Årsmøte 4. mars 2009
Årsberetning 3. mars 2008 - 4. mars 2009
Protokoll
Se foredrag "Universell utforming i et samferdselsperspektiv" av Trine Hagen, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Årsmøte 3. mars 2008
Årsberetning 8. mars 2007 – 3. mars 2008
Protokoll
Se statsråd Liv Signe Navarsetesforedrag
Se statsråd Liv Signe Navarsetes presentasjon

Årsmøte 8. mars 2007
Årsberetning 8. mars 2006 - 8. mars 2007
Protokoll

Årsmøte 8. mars 2006
Årsberetning 8. mars 2005 - 8. mars 2006 
Protokoll

Årsmøte 8. mars 2005
Årsberetning 9. mars 2004 - 8. mars 2005 
Protokoll
Foredrag av samferdselsråd Olav Grimsbo i Brüssel

Årsmøte 9. mars 2004
Årsberetning 12. mars 2003 - 9. mars 2004
Protokoll

Årsmøte 12. mars 2003
Protokoll