Go to navigation

 Vejstøjsseminar 2006
9.-10. november/København, Danmark
Arrangör:
NVF Danmark & Belægninger
 CEN-NORD Seminar
29 September /Reykjavik, Iceland
Arranged by:
NRA TC 34, CEN/TC 154 and CEN/TC 227
 ITS på tværs - multimodalitet og interoperabilitet i transportsektoren
den 19. september/København, Danmark
Arrangör:
ITS + ITSDanmark
 Seminar on Customer Relations
13th - 14th September/Vantaa, Finland
Arrangör:
NVF 21 + BRA
 Olycksdata i Norden
7 - 8 september /Reyjkjavik, Island
Arrangör:
Trafiksäkerhet
 Fordonsbränslen, vad är bäst för Norden?
4 september /Landtransportskolen, Hvidovre, Danmark
Arrangör: NVF 54 Fordon och transporter
 Handicapspørmål
28 augusti/Reykjavik, Island
Arrangör:
Tema B Handicapspørmål
 Entreprenadformer - påverkan på kvalitet och ekonomi för broar och tunnlar
24-26 augusti/Helsingfors, Finland
Arrangör:
NVF 32 Broar och tunnlar
 Alternativt finansierade stora vägprojekt i Norden
14/8 - 15/8 2006 /Helsingfors, Stockholm
Arrangör:
NVF 31 Vägbyggnad
 Vejregler i Norden - Nye tanker og muligheder
15. til 17. juni 2006 / Færøerne 
Arrangör:
NVF 22 Udformning af veje og gader
 Seminarie om Byomdanelse
15 - 16 maj / Århus, Danmark
Arrangör:
NVF 23 Transport i städer
 Fostærkningsmetoder
20-21.3./Gentofte Park Hotel, Danmark
Arrangör:
NVF 34 Vägens konstruktion
 Samhällsekonomi och fördelningsanalyser
15 - 16 mars / Stockholm, Sverige
Arrangör:
NVF 21 Transportplanläggning
 Leder funktionskrav till bättre beläggning?
26 januari 2006 /Solna, Sverige
Arrangör:
NVF 33 Beläggningar