Go to navigation

Svenska avdelningsstyrelsen

Ordförande
Generaldirektör                        
Lena Erixon           
Trafikverket
781 89 BORLÄNGE
lena.erixon@trafikverket.se

                     

           
Sekreterare:             
Inger Forsstedt            
inger.forsstedt@trafikverket.se
Tel +46 10 123 10 40

Anett Nygårds
anett.nygards@trafikverket.se

Sekreterare
Strateg internationella relationer               
Annelie Nylander                 
Trafikverket           
172 90 SUNDBYBERG
Tel +46 10 123 65 46                    
Mobil +46 70 258 84 20
annelie.nylander@trafikverket.se 

         
NVF:s sekretariatsstöd
:                     
Christina K Karlsson
Tel +46 13 20 40 73    
nvf@vti.se                  
christina.karlsson@vti.se                     
                                
                            
             

Vice ordförande
Affärsområdeschef
Svante Hagman                       
NCC AB
NCC Infrastructure                   
170 80 SOLNA
Tel +46 8-585 510 00
Mobil +46 (0)705882220
svante.hagman@ncc.se

Sekreterare:
Azadeh Keshtgar
azadeh.keshtgar@ncc.se    

VD                    
Mats Hermansson
Swecos Society AB, Swecos konsulter inom samhällsanalys och trafikplanering
Gjörwellsgatan 22
Box 34044
100 26 STOCKHOLM                   
Tel +46 8-695 65 65                  
mats.hermansson@sweco.se

 


Generaldirektör
                                                         
Tomas Svensson            
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
581 95 LINKÖPING
Tel +46 13 20 40 00
Mobil +46 70 943 04 49                   
tomas.svensson@vti.se
 


          


           


Universitetslektor
                       
Charlotta Johansson         
Luleå Tekniska Universitet             
Samhällsbyggnad                      
971 87 LULEÅ                      
Tel +46 920 49 18 67             charlotta.m.johansson@ltu.se                           
    


Avdelningschef           
Mattias Lundberg                      
Stockholms stad
Trafikkontoret, Trafikplaneringsavdelningen
Box 8311                    
104 20 STOCKHOLM
Tel +46 8-508 26 076
Mobil +46 76 12 26 076
mattias.lundberg@stockholm.se