Go to navigation

Svenska avdelningsstyrelsen

Ordförande
Generaldirektör                       
Lena Erixon          
Trafikverket
781 89 BORLÄNGE
lena.erixon@trafikverket.se

                     
             
Sekreterare:            
Inger Forsstedt            
inger.forsstedt@trafikverket.se
Tel +46 10 123 10 40
Anett Nygårds
anett.nygards@trafikverket.se

Sekreterare
Strateg internationella relationer               
Annelie Nylander                
Trafikverket          
172 90 SUNDBYBERG
Tel +46 10 123 65 46                   
Mobil +46 70 258 84 20
annelie.nylander@trafikverket.se 
         
NVF:s sekretariatsstöd
:                    
Jenny Gardelin
Tel +46 13 20 40 12   
nvf@vti.se                 
jenny.gardelin@vti.se                     
                               
                           
             
Vice ordförande
Senior Advisor
Svante Hagman                      
NCC AB
Representant Sveriges Byggindustrier
170 80 SOLNA
Tel +46 8-585 510 00
Mobil +46 (0)705882220
svante.hagman@ncc.se

Sekreterare:
Azadeh Keshtgar
azadeh.keshtgar@ncc.se


   
 VD                   
Mats Hermansson
Swecos Society AB, Swecos konsulter inom samhällsanalys och trafikplanering
Representant Innovationsföretagen
Gjörwellsgatan 22
Box 34044
100 26 STOCKHOLM                  
Tel +46 8-695 65 65                 
mats.hermansson@sweco.se
 
Generaldirektör                                                         
Tomas Svensson            
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
581 95 LINKÖPING
Tel +46 13 20 40 00
Mobil +46 70 943 04 49                   
tomas.svensson@vti.se
 

            


           

Universitetslektor 
                       
Charlotta Johansson        
Luleå Tekniska Universitet            
Samhällsbyggnad
Representant Universitet och Högskolor
971 87 LULEÅ                      
Tel +46 920 49 18 67             charlotta.m.johansson@ltu.se                           
    

 Avdelningschef          
Mattias Lundberg                      
Stockholms stad
Trafikkontoret, Trafikplaneringsavdelningen
Representant Sveriges kommuner och landsting
Box 8311                    
104 20 STOCKHOLM
Tel +46 8-508 26 076
Mobil +46 76 12 26 076
mattias.lundberg@stockholm.se