Go to navigation

Samarbete med PIARC

NVF och PIARC har genom åren haft ett pågående samarbete. Det senaste avtalet gällde perioden 2012-2016 och ersatte tidigare avtal från 1996 och reviderad version från 2002. Avtalet har till syfte att främja samarbete mellan parterna i deras respektive arbete.

Samarbetet gör NVF och de nordiska länderna synliga inom PIARC och ger möjlighet att påverka utvecklingen inom sektorn så att nordiska intressen och prioriterade områden beaktas.

NVF koordinerar förslag till nordiska ledare och sekreterare i PIARC:s tekniska kommittéer och till nordiska medlemmar i PIARC:s kommissioner. Medlemmar i tekniska kommittéer utses av varje enskilt land.  

Memorandum of Understanding between the World Road Association and the Nordic Road Association 

Länk till PIARC

Nordiska representanter i PIARC-kommittéer 2016-2019