Go to navigation

Seminarier

 

1-2. nov. 2017 arrangeres  fagseminaret Bytransport og utvikling i endring i Bergen, Norge. Den røde tråden i seminaret er hvordan vi balanserer mange ulike målsettinger i arbeidet med bytransport og byutvikling.

Påmelding, praktiske opplysninger og registrering finner du her: Registrering for bytransportseminar

Her kan du laste ned programmet for seminaret

Seminaret tar blant annet opp følgende tema: 

  • Hvilke rammer har vi for å nå by- og transportpolitiske målsettinger?

  • Byvekst krever samarbeid

  • Grønn mobilitet – hva krever det i praksis?

  • Kollektivtrafikk som premiss

  • Virkemidler for å redusere utslipp

  • Bilfritt sentrum – erfaringer fra Oslo

  • Klimatilpasning – erfaringer fra København

Seminaret arrangeres i Bergen, Norge, av NVF Utforming og NVF Klima og miljø

Vi sees i Bergen!