Go to navigation

Klimaforandring, virkning på vejens konstruktion (Norge)

 

NYHET: Seminar om Klimaforandring holdes på Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen) 20/10 2011. Mer info om seminaret og påmelding: www.vegvesen.no/nvf34 

Gruppens leder:  Per Otto Aursand,

 

Arbejdsgruppens medlemmer:

·       Danmark;   Uffe Schmidt-Sørensen (Niras)

·       Finland;     Mika Häkli, Antti Nissinen, Jouni Happonen

·       Island;       Gunnar Bjarnason, Hallgrímur D. Indriðason, Davíð Baldursson

·       Norge;       Per Otto Aursand, Lillian Uthus, Rolf Johansen og Geir Berntsen

·       Sverige;    Erik Simonsen, Tommy Edeskär, Nils Ulmgren

 

Projektets definition

·       Hvordan kan vi tilpasse oss de ændringer som kan komme som følge af ændring af klima.

·       Konsekvens for tilstandsutvikling / dekkelevetider.

·       Oppdatering av dimensjoneringssystem av vegoverbygning. Forslag til tiltak for forbedret bæreevne, krav til materialer i vegoverbygning, krav til materialvalg, krav til utførelse, mv.

 


Bakgrunn for arbeidsgruppen Klimaendringer – virkning på vegens konstruksjon

• Klimaforskningen konkluderer med at vi etter all sannsynlighet får et endret klima. Egenskapene for vegbyggingsmaterialer vil endre seg som følge av endringer i ulike klimaparametere, og det er derfor viktig å gjøre nødvendige tilpassinger for å sikre bæreevne, tilstandsutvikling og fremkommelighet på vegnettet.
• Klimaendringer sin effekt på drift og vedlikehold av veger var et hovedtema i NVF 41 i perioden 2004-2008. De viktigste reslutatene er i form av en risikoanalyse for de nordiske land. Sluttrapport: ”Klimaförändringar – påverkan på veghållningen”.
• I Norge har Statens vegvesen et fireårig forsknings- og utviklingsprosjekt; ”Klima og transport" der hensikten er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging og drifting av veg som svar på endrede klimaforhold. Tilstandsutvikling på vegnettet er et av delprosjektene.
• Denne arbeidsgruppens arbeid faller inn under punkt 1 til 3 i NVF sin strategiske plan for perioden 2008-2012 (dvs. forstærkt helhedstænkende, nye roller og ny kompetance og miljø).

Generell verksamhetsplan inklusive resultatmål för hela perioden 2008-2012


• Hvordan kan vi tilpasse os de ændringer som kan komme som følge af ændring af klima.
• Konsekvens for levetider, opbygning mv.
• Tilstandsudvikling som fölge af ændring af klima
• Holde felles seminar i samarbeid med arbeidsgruppe dimsnsjonering/forsterkning
• Sammenfattende rapport om status for klimatilpasning i de nordiske lands praksis for vegens konstruksjon