Go to navigation

Den norske avdelings råd

(15 korporasjoner - 17 representanter)

 

Korporasjon Rådsrepresentant Vararepresentant

Statens vegvesen

 

Terje Moe Gustavsen
Bodil Rønning Dreyer
Marita Birkeland

Per Morten Lund
Trude Holter
Svein Røed                      

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg - EBA Kari Sandberg
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet - NTNU  Tore Hoven Carl Thodesen
Kongelig Norsk Automobilklub - KNA Børre Skiaker  
Maskinentreprenørenes Forbund - MEF Julie Brodtkorb Siri Ulvin
Maskingrossisternes Forening - MGF Sigurd Stave David Kristianslund
Norges Automobil-Forbund - NAF Stig Skjøstad Per Øyvind Olsen
Norges Lastebileier-Forbund - NLF Geir A. Mo Jan-Terje Mentzoni
Norsk Asfaltforening - NA Kjell Arne Juul
Norsk Veg- og Trafikkfaglig Forening - NVTF

Helge Jensen

Lars Ødegaard
Opplysningsrådet for Veitrafikken - OFV Øyvind S. Thorsen Karin Yrvin
Oslo Kommune Bymiljøetaten Terje Grytbakk
RIF- Organisasjonen for rådgivere Svein Justdal Jan Orsteen
Transportøkonmisk Institutt - TØI Lasse Fridstrøm Rolf Hagman
Trygg Trafikk - TT  Jan Johansen Tori Grytli