Go to navigation

Medlemmar i Nordiskt Vägforums svenska avdelning

Nordiskt Vägforum har tre olika kategorier av medlemmar: Medlemsföretag, Utskottsmedlemmar och Enskilda medlemmar.

 

Utskottsmedlemmarna nomineras av medlemsföretagen vart fjärde år eller vid behov då vakanser uppstår. Svenska avdelningen av NVF har ca 70 företag som medlemmar.

 

Enskilda medlemmar är privatpersoner med intresse för branchens verksamheter.

 

Länk till Medlemsdatabasen