Go to navigation

Omorganisation och strategi: Var är den röda tråden?
19. - 20. oktober 2009/ Tusby Finland
Arrangör: NVF:s utskott Organisering och marknad och Strategisk planering
Organisation av trafikverken i de nordiska länderna (se invitation her)
7. oktober 2009/ Arlanda Sverige
Arrangör: NVF Sverige - Utskott Organisering och marknad
På vej mod et bedre bymiljø (se program her)
1. - 3. oktober 2009/ Odense Danmark
Arrangör: NVF:s udskott Miljö och Transport i städer
NVF's Brokonferens 2009 Göteborg: Framtidens broar och brobyggare
31. august - 1. september 2009/ Sverige
Arrangör: NVF:s udskott Broar
Trafikant i staden. Kampen om gaturummet - Vem vinner? 
10.-11. juni 2009/ Finland
Arrangör: NVF:s udskott Utformning av vägar och gator
Nordiskt Trafiksäkerhetsforum
14 maj 2009 /Färöarna
Arrangör: NVF:s udskott Trafiksäkerhet
Europeisk forskning - Säkra nordiska tunnlar (se program her)
7. maj 2009/ Radisson SAS Arlandia Hotel
Arrangör: NVF:s udskott Tunnlar
Tunga fordon och infrastructur för säkrare trafikmiljö
28. april 2009/ Göteborg
Arrangör: NVF:s udskott Fordon och transporter
Alliance and co-operation models (GNA-projekt)
4. februar 2009/ Helsinki Airport Congress Center
Arrangör: NVF:s udskott Organisering och marknad
PMB i Asfaltbeläggningar
29 januari, 2009/ Solna, Sverige
Arrangör: NVF:s udskott Beläggning