Go to navigation

NVF Vägteknologi är ett områdesspecifikt utskott inom NVF Norden med syfte att främja nätverkande och kunskapsspridning mellan de nordiska länderna inom vägtekniska frågor. Fokus är vägkonstruktionen ovan naturlig terrass, det vill säga vägens konstruktion och beläggning. Tillsammans med andra utskott omfattas även andra processer som påverkar vägens egenskaper och nerbrytning så som upphandlingsformer, klimatfrågor och förändringar hos trafikbelastningar.
Arbetet bedrivs främst genom aktiv kunskapsspridning och nätverkande i form av webseminarier, riktade seminarier och årliga utskottsmöten.