Go to navigation

 Vill Du vara  med att påverka säkerhet vid vägarbete? 
3.-4. november 2011/ Stockholm, Sverige
Arrangör: NVF:s utskott Drift och underhåll
 Godsdistribution och lokalisering 
27.-28. oktober 2011/ Göteborg, Sverige
Arrangör: NVF:s utskott Strategisk planering
 Åbent seminar om INSPIRE transportnett i Oslo 
24. oktober 2011/ Oslo, Norge
Arrangör: NVF:s utskott Informationssystem
 Korrosjonsbeskyttelse - broseminar 
11.-12. oktober 2011/ Kristiansund, Norge
Arrangör: NVF:s utskott Broar
 Attraktivt och konkurrenskraftigt stadsbyggande 
10.-11. oktober 2011/ Malmö, Sverige
Arrangör: NVF:s utskott Transport i städer
 Universell Utformning 
15. september 2011/ Stockholm, Sverige
Arrangör: NVF:s temagruppe Tilgänglighet og utskott Transport i städer
 Effektive tunnelprokuksjon og dokumentasjon 
12.-13. september 2011/ Reykjavik, Island
Arrangör: NVF:s utskott Tunnlar
 Annual Bridge Conference 
7.-8. september 2011/ Copenhagen, Denmark
Arrangör: NVF:s utskott Broar
 Seminar om fornying av veger 
26.-27. maj 2011/ Tromsø, Norge
Arrangör: NVF:s utskott Utformning av vägar och gator
 Universelt design - (på Færøerne)
26. maj 2011/ Thorshavn, Færøerne
Arrangör: NVF:s temagruppe: Tilgänglighet 
 Seminar on Summer Operations (NVF/BRA seminar) 
18.-19. maj 2011/ Stockholm, Sweden
Arrangör: NVF:s utskott Drift och underhåll
 Nordiskt Trafiksäkerhetsforum
12.-13. maj 2011/ Åbo, Finland
Arrangör: NVF:s utskott Trafiksäkerhet
 Grænseoverskridende transportplanlægning
7.-8. april 2011/ København, Danmark
Arrangör: NVF:s utskott Strategisk planlægning
 Vejens underbund og stabilisering 
14.-15. marts 2011/ Vingsted, Danmark
Arrangör: NVF:s utskott Vägens konstruktion
 Intelligent trafik på digitale veje
7. marts 2011/ København, Danmark
Arrangör: NVF:s utskott IKT (Informations-systemer) og ITS
 Smala körfält - en utmaning för beläggningsbranschen 
20. januari 2011/ Solna, Sverige
Arrangör: NVF:s utskott Beläggningar