Go to navigation

Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi PTL - Liittohallitus

Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumia johtaa liittohallitus, joka koostuu jokaisen jäsenmaan osastohallituksen puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja sihteeristä. Liittohallituksen puheenjohtajuus vaihtuu joka neljäs vuosi pohjoismaisen tiekongressin yhteydessä. Tanskan, Norjan, Ruotsin ja Suomen osastot ovat vuorotellen johtaneet liittohallitusta.

 

Kongressikautta 1.7.2016 - 30.6.2020 johtaa Ruotsi.

Liittohallitus päättää liittojaostojen perustamisesta sekä erillisistä jaostoista sekä näiden työtehtävistä ja työjärjestyksestä.