Go to navigation

Udvalget Trafiksikkerhed og Transporter er er et nyt udvalg i NVF i perioden 2016-2020. Udvalget vil arbejde bredt og alle medlemmer (godt 80 personer) vil være med i arbejdsgrupper om følgende emner:

·  Trafiksikkerhedsplaner og policy

·      Bløde trafikanter

·      Trafikantopplæring og påvirkning

·      Autonoma transportsystem

·      Hållbara tunga transporter

·      Ulykkesdata og ulykkesanalyse 

Formand for udvalget er Finn Bjerremand, Dansk Transport og Logistik, Danmark (fba(at)dtl.eu) og sekretær er Anne Eriksson, Vejdiretoratet, Danmark (agke(at)vd.dk)

Ved møde den 21. november 2018 med NVF:s styrelse i Oslo (se billede) holdt Anne oplæg med eksempler på udvalgets arbejde.

 Se oplæg her Traffic safety - what is happening Oslo meeting NVF board Anne.pdf