Go to navigation

Udvalget Trafiksikkerhed og Transporter er er et nyt udvalg i NVF i perioden 2016-2020. Udvalget vil arbejde bredt og alle medlemmer (godt 80 personer) vil være med i arbejdsgrupper om følgende emner:

·  Trafiksikkerhedsplaner og policy

·      Bløde trafikanter

·      Trafikantopplæring og påvirkning

·      Autonoma transportsystem

·      Hållbara tunga transporter

·      Ulykkesdata og ulykkesanalyse 
 
Formand for udvalget er Finn Bjerremand, Dansk Transport og Logistik, Danmark (fba(at)dtl.eu) og sekretær er Anne Eriksson, Vejdiretoratet, Danmark (agke(at)vd.dk)