Go to navigation

Nordiskt samarbete kring transporter i städer och transportplanering ska främja erfarenhets- och kunskapsutbyte som stärker medverkande organisationers framtidskompetens.

Utskottet är nyskapat inom NVF och ämnar ha en bred syn på teman som mobilitetsplanering, varutransporter i städer, strategisk utveckling av transportsystemet, planeringsmetodik och samhällsekonomi.