Go to navigation

INTELLIGENT TRAFIK PÅ DIGITALE VEJE

Afholdt den 7. marts 2011 i DGI-byen, København i samarbejde mellem NVF ITS- og IKT-udvalget

Præsentationer kan downloades her:

Velkomst Hans Jørgen Larsen, Formand NVF´s IKT udvalg

Digitale vejnet i de nordiske lande: Status og planer for anvendelse af nationale digitale vejnet
Per Roal Andersen, Nasjonal Vegdatabank, Statens vegvesen, Norge
Ingemar Halvorsen, Sektionschef, Trafikverket, Väg- och järnvägsinformation Sverige
Matti Raekallio, Datachef, Trafikverket, Trafik- och trafikledsdata, Finland
Nils Holm, Projektleder, Vejdirektoratet, Danmark

ITS fagområdets fremtidige behov for digitalt vejnet:
Intelligens på vejen eller i bilen? Aki Lumiaho, Chefkonsulent, Ramboll Finland Oy
ITS branchens forventninger til digitale vejnet, Jens Peder Kristensen, Formand ITS Danmark
Hvilke data forventer ITS ejerne i fremtiden?, Charlotte Vithen, Områdechef, Vej-og trafikområdet, Vejdirektoratet

Andre brugeres behov / ønsker:
Trafikanternes behov for data fra serviceproviders, Gunnar Lind, Tekn. dok., Movea
Ønsker til det digitale vejnet om 5-10 år, Eirik Skjetne, Avdelingsdirektør, ITS-sektionen, Statens Vegvesen
Transportbranchens behov, Erik Østergaard, Adm. direktør, Dansk Transport og Logistik

Serviceproviders behov for adgang til data:
IT- og Telestyrelsen, Cathrine Lippert, Specialkonsulent, IT- og Telestyrelsen
NAVTEQ, Johanna Borup, DMO manager Nordic & Baltic countries, NAVTEQ

Digitalt vejnet, anvendelse og planer i Holland:
Digitalt vejnet og anvendelser i Holland Paul Potters, Manager Connekt (tidl. ITS Holland)