Go to navigation

Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi PTL - Jäseneksi

Jäsenyys PTL:ssä antaa mahdollisuuden solmia hyviä kontakteja niin tienkäyttäjiin ja tilaajapuoleen kuin tutkijoihin, konsultteihin ja urakoitsijoihinkin. Pohjoismainen yhteistyö ja sen kytkökset kansainväliseen kontaktiverkostoon tarjoaa hyvän foorumin tehokkaalle tiedonsaannille ja -jaolle. Liiton läsenyritykset ja -organisaatiot voivat tehostaa verkoston antamaa hyötyä ehdottamalla jäseniä liiton jaostoihin. 

Miten voi liittyä Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumiin?
Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumin Suomen osaston jäsenyyshakemukset lähetetään sähköpostitse PTL:n Suomen osaston sihteerille.

PTL:n Suomen osasto voi hyväksyä jäsenekseen
            a) tie- ja liikennetekniikasta kiinnostuneet rekisteröidyt yhdistykset ja yhteisöt
            b) tie- ja liikennetekniikan alalla liiketoimintaa harjoittavat yhteisöt
            c) yksityiset henkilöt, jotka haluavat edistää yhdistyksen tarkoitusta

Yhdistyksen jäsenet ovat velvollisia maksamaan vuosittaisen jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous määrää.

Jäsenmaksut/vuosi

Yritykset
- Pienet ( 10 milj. € liikevaihto)               350 €
- Suuret (> 10 milj. € liikevaihto)               550 €

Yhdistykset, säätiöt, liitot, virastot
- Pienet ( 10 toimihenkilöä)                    200 €
- Suuret (>10 toimihenkilöä)                     400 €

Kunnat ja kaupungit
- Pienet ( 100 000 asukasta)                  200€
- Suuret (> 100 000 asukasta)                 400 €

Henkilöjäsenet                                         15 €

Miten voi liittyä jaostoon?