Go to navigation

Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi PTL - Esittely

Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi (PTL), Suomen osasto

PTL:n Suomen osaston tarkoituksena on tie- ja liikennetekniikan alalla edistää tutkimus-, suunnittelu-, kehittämis- ja standardisoimistyötä, huomioon ottaen myös muut yhteiskunnalliset toiminnot ja ympäristönsuojelun, kehittää tiedonvälitystä ja yhteistoimintaa sekä edistää toimialaan kuuluvien asioiden käsittelyä ja päätöksentekoa eri elimissä.

Edellä mainitut tarkoitusperät pyritään saavuttamaan olemalla yhteistoiminnassa liiton muiden pohjoismaiden osastojen, muiden alalla toimivien yhteisöjen, ja tarvittavissa määrin muiden yhteisöjen kanssa suorittamalla ja suorituttamalla tutkimuksia ja selvityksiä, järjestelemällä kongresseja, avoimia seminaareja ja keskustelutilaisuuksia, sekä julkaisutoiminnalla.

Lue osaston vuosikirja 2016.