Go to navigation

Program Oslo 20090126


0900   Velkommen  v/leder av det norske utvalget, - Asbjørn Johnsen 
           Åpning v/ledende lands ordförande, - Mårten Johansson
0920  Hvordan utføres kontroll av bremser på tunge kjøretøy på veg, og hvordan beregnes retardasjonen i: 
           - Danmark, Faerdselstyrelsen
           - Sverige, Regelverket
           - Finland, Metod, bilaga 6, Kontroll av tryckluftsbromsar  
           - Norge 
10.20 kaffe og frukt
10.30 Fortsettelse av ”hvordan utføres kontroll av bremser på tunge kjøretøy ...”
11.30  Utfordringer i forbindelse med kontroll av bremser på tunge kjøretøy: 
           Dagens kontrollutstyr og – metoder (Jens M Storhaug) 
           Eksisterende utstyrs egnethet i forhold til ny bremseteknologi  (Video 19 MB)

           Viktöverflyttning (Video 6.5 MB)

12.00  Lunsj
13.00 Presentasjon av stor norsk undersøkelse av kontrollutstyr
14.00 Pause m/kaffemat
14.30 Presentasjon av nyutviklet testeutstyr for bremsekontroll av tunge kjøretøy (Helge Andersen) 
15.00 Diskusjon hvor det fokuseres på rutiner for bremsekontroll og metoder for beregninger
          Hvilke muligheter har vi for en felles nordisk løsning?
16.00 Kaffe med frukt
16.30 Diskusjon fortsetter. Oppsummering og sammendrag
17.15 Seneste avslutning