Go to navigation

 Nøkkeltallsseminar - et konkuransedyktig nordisk marked 
20. april 2012/Oslo, Norge

Arrangör: NVF-utskott Organisering och marknad

 Den universelle reisen 
19. april 2012/Svolvær, Norge

Arrangör: NVF-temagruppe Tilgänglighet

 Urban logistik - kvalitet för stadsutveckling 
27.-28. februar 2012/Helsinki, Finland

Arrangör: NVF-utskott Transport i städer

 Beläggningens gröna framtid - Asfaltbeläggning i ett livscykelperspektiv 
19 januar 2012/Solna, Sverige

Arrangör: NVF-utskott Beläggning