Go to navigation

Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi PTL - Jaostot

Liittojaostojen tarkoitus on edistää Pohjoismaiden välistä kokemustenvaihtoa sekä luoda mahdollisuuksia suurempiin yhteisiin hankkeisiin.

PTL:n jaostorakenne 2012 - 2016
Jaostorakenteessa pyritään saamaan tiealalla tapahtuvat uudistukset ja uudet näkökulmat näkyviin liiton toiminnassa. Uudet näkökulmat näkyvät jaostojen tarkistetuissa tehtäväalueissa sekä yli jaostorajojen kulkevissa teemoissa.

Kautena 2012 - 2016 varsinaisten jaostojen lukumäärä on 14. Lisäksi on kaksi teemaryhmää.

 

PTL:n jaostojen toimintaan osallistuu Pohjoismaissa yli 800 asiantuntijaa, jotka edustavat tärkeimpiä alalla toimivia virastoja, yhteisöjä, yrityksiä, yhdistyksiä ja koulutuslaitoksia niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta. Jäsenet muodostavat tehokkaasti toimivan verkoston, jossa tieto siirtyy yli organisaatiorajojen ilman muodollisuuksia. Vetovastuu jaostoissa, kuten koko liitossakin, kiertää neljän vuoden periodeissa eri maiden välillä.

Lue lisää PTL:n organisaatiosta, jaostorakenteesta ja teemoista tämän sivuston pääsivuilla.