Go to navigation

 

Arbeidsgruppe 3 omfatter brannsikkerhet i tunneler            Medlemmer

Møte 1-09:  Arlanda 7.mai 2009                                        Referat

Møte 2-09:  Oslo 22.september 2009                                 Referat

Møte 3-09:  Helsingfors  24.november 2009                       Referat

Møte 1-10:  Gøteborg  3.mars 2010                                  Referat

Møte 2-10:  Reykjavik 14.september 2010                        Referat

Møte 1-11: Oslo 24.januar 2011                                       Referat:

Møte 2-11: Stockholm 10.mai 2011

Seminar:  Scandic Hotel Ariadne, Stockholm: " Tunnelsäkerhet ur trafikantens perspektiv"  20. - 21.oktober 2010: 

Møte 3-11: Helsingfors 1.november 2011

Møte 1-12: Reykjavik 17.april 2012