Go to navigation

Underskudsgaranti

Regler for ansøgning om underskudsgaranti

Den danske afdelings bestyrelse har på sit møde den 10. marts 2009 besluttet at give de danske udvalg mulighed for at søge afdelingen om en underskudsgaranti i forbindelse med deres seminarafholdelse. Bestyrelsen besluttede følgende:

 • At de danske udvalg kan søge den danske bestyrelse om en underskudsgaranti i forbindelse med deres afholdelse af udvalgsseminarer forudsat, at udvalget forpligter sig til at følge den danske afdelings regler for god seminarpraksis og dokumenterer dette i ansøgningen.
 • At den danske afdelings regler for god seminarpraksis er følgende:

          I forbindelse med udvalgenes afholdelse af seminarer, skal der:

 • Udarbejdes et budget for seminaret,
 • udregnes break-even (dvs. en beregning, der viser hvor mange deltagere, der skal til, for at seminaret kan løbe rundt)
 • udarbejdes en tidsplan, hvoraf det fremgår, at seminaret vil blive aflyst, ifald break-even ikke kan nås inden det af kursusstedet (m.fl.)'s fastsatte tidspunkt for vederlagsfri aflysning.

  Såfremt udvalgene ønsker at indsende ansøgning om en underskudsgaranti, skal ovennævnte materiale vedlægges ansøgningen, der sendes til NVF-sekretariatet.

  Ansøgninger skal så vidt muligt sendes til NVF-sekretariatet, så den kan nå at blive behandlet på et regulært bestyrelsesmøde.

  Der kan kun ansøges om og gives garanti på et specifikt beløb.

Bestyrelsen har givet den danske afdelings formand og næstformand mandat til at godkende ansøgningerne, som der efterfølgende skal orienteres om på det førstkomne bestyrelsesmøde.