Go to navigation

För alla fem arbetsområden bildas arbetsgrupper med medlemmar från olika nordiska länder. Varje arbetsområde har ett ledande land. Arbetsgrupperna kan även inkalla sådana experter, som inte är utskottsmedlemmar, att delta i arbetsgruppernas arbete.

 

 

 

.

 

 

 

.