Go to navigation

Utskottet är gemensamt för de Nordiska Länderna. Anita Ihs från VTI är ordförande och Kenneth Natanaelsson från Trafikverket är sekreterare.

Utskottet har inrättat en samordningsgrupp där ordförande, sekreterare, arbetsområdesledare samt de nationella samordnare som finns utpekade från respektive land ingår. Samordningsgruppen syftar till att underlätta framtagning av verksamhetsplan, planering och genomförande av utskottsmöten samt att ge stöd till respektive arbetsområde.

Utskottet är indelat i tre arbetsområden:

- Vinterväghållning/Vinterteknologi.

- Förvaltning av väginfrastrukturen (Asset Management).

- Teknologiutveckling.

Ansvariga för respektive arbetsområde samt deltagare framgår under fliken Arbetsområden.