Go to navigation

Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi PTL - Stipendin hakeminen

Liiton tarkoituksena on edistää alan kehittymistä Pohjoismaissa. PTL:n Suomen osaston yhtenä tavoitteena on antaa opiskelijoille tai jatko-opintoja suorittaville ammattilaisille mahdollisuus tutustua ja vaikuttaa pohjoismaiseen yhteistyöhön nyt haettavaksi julistettavan stipendin avulla.

Säännöt
PTL:n Suomen osaston stipendi on tarkoitettu tie- ja liikennealan opiskelijoiden opintojen tukemiseen ja alalla jo toimivien ja nuorten henkilöiden kansainväliseen jatko- ja täydennyskoulutukseen. Stipendin tulee edistää PTL:n tarkoitusperiä, erityisesti pohjoismaista yhteistyötä tai pohjoismaisen osaamisen kehittymistä.

Stipendi voidaan myöntää perusopiskelua tukevaan pohjoismaiseen opiskeluun tai harjoitteluun, tieteelliseen tutkimustyöhön, ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja näihin liittyviin opintomatkoihin. Stipendi ei ole tarkoitettu kongressimatkoihin.

Stipendin suuruus on 1000 - 6000 euroa. Stipendejä jaetaan maksimissaan kuusi kappaletta.

PTL:n Suomen osaston hallitus päättää hakemusten perusteella, kenelle tai keille stipendi myönnetään. Jakopäätöstä tehtäessä kiinnitetään huomiota erityisesti opinto- tai tutkimussuunnitelman aihepiiriin ja sisältöön sekä apurahan merkitykseen esitetyn suunnitelman toteuttamisessa.

Stipendin saajan tulee antaa stipendin käytöstä selvitys PTL:n Suomen osaston hallitukselle vuoden kuluessa stipendin jakopäätöksestä. Stipendikertomuksessa tulee selvittää erityisesti stipendin avulla aikaansaatu osaamisen kasvu ja sen tuoma hyöty pohjoismaiselle tie- ja liikennealalle.

Stipendi maksetaan kahdessa erässä, 75 % maksetaan kun työ aloitetaan ja loput 25 % maksetaan vasta, kun hallitus on saanut stipendin käyttöä koskevan raportin.

Hakuaika on kunakin vuonna syksyllä, lokakuussa.

Hakemukset toimitetaan 27.11.2017 mennessä 
sähköpostitse osaston sihteerille
, yhteystiedot