Go to navigation

Den 14.3.2008 blev der sendt ud et brev til daværende og kommende ledende formænd og sektretæer af udvalgerne, med instruktioner om planering af virksomheden for kongresperioden 2008-2012. Brevet kan læses her.

Der skal bruges en skabelon som man skriver virksomhesplanet ind i. Skabelonen samt instruktioner findes her. Som der fremkommer bruges skabalonen også til opfølgning af arbejdet i perioden. De oprindelige virksomhedsplaner, som blev indleveret i 2008, findes samlet  her.

I november 2011 afleverede udvalgene sine sidste opfølgning af virksomhedsplaner i perioden 2008-2012. De skal findes på respektive udvalgs hjemmesider, men kan også findes samlet her.

 

Udvalgenes slutvurdering af perioden

I skemaet for virksomhedsplaner som udvalgene fyldte ud i begyndelsen af perioden og følgte op årligt i november var der en rubrik ”Slutvärdering av verksamheten under hela perioden 2008-2012”. Denne skulle fyldes ind og afleværes senest d. 1. juli 2012. De indkomne slutvurderinger er samlet her.